Home2022_BK

ศูนย์ซ่อม ABB

P-CHOICE.COM

เกี่ยวกับเรา

…..บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ช้อย เซอร์วิส จำกัด เป็นศูนย์ซ่อม ABB บริการอะไหล่เอบีบีในประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยให้บริการด้าน งานซ่อม งานบริการอะไหล่เอบีบี งานตรวจเช็คและซ่อมบำรุงประจำปี รวมถึงงานบริการด้านแคลมสินค้า ABB อาทิเช่น ABB MCCB, ABB ACB, ABB Magnetic Contactor, ABB Capacitor, ABB Softstart และอื่น ๆ อีกมากมาย ตรวจเช็ค Test Report, PM , ACB Air Circuit Breaker, Contactor, Capacitor ศูนย์มุ่งเน้นการให้บริการ ที่ดีเลิศกับลูกค้า โดยยึดหลักคุณภาพงานเป็นสำคัญ โดยทางศูนย์มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก ABB คอยให้บริการ ทางศูนย์ใช้อะไหล่แท้ จากบริษัท ABB รับประกันงานซ่อม ให้บริการทั้งในและนอกสถานที่

เชี่ยวชาญ

วิศวกรผ่านการรับรองมาตรฐาน
ตามหลักสูตรการซ่อมบำรุงของ
เอบีบีมีความเชี่ยวชาญ และมี
ประสบการณ์ในงานซ่อม สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

อะไหล่แท้ 100%

อะไหล่แท้โดยตรงจากเอบีบี
ทางศูนย์ฯ มีสต๊อคอะไหล่
สำรองเพียงพอรองรับงาน
เร่งด่วนรวมถึงให้บริการสั่ง
อะไหล่จากต่างประเทศ

รับประกัน 1 ปี

ให้การรับประกันงานซ่อม 1 ปี
บริการแก้ไขให้ตลอดระยะเวลา
ประกันเฉพาะอุปกรณ์ที่ซ่อม
เท่านั้นและรับประกันอะไหล่
1 ปี ตามเงื่อนไขการเคลมของ
เอบีบี

บริการรวดเร็ว

บริการงานเคลมภายใน 7 วัน
บริการงานซ่อมภายใน 7 วัน
บริการงานนอกสถานที่ 7 วัน
(บริการทุกวัน ทุกเวลา)
เพื่อให้ท่าน สูญเสียเวลาใน
การทำงานน้อยที่สุด

P-CHOICE.COM

ประเภทงานบริการ

ABB Stor

บริการส่งเคลมสินค้า

บริการตรวจเช็คสินค้าและส่ง
เคลมกับทางเอบีบี หากสินค้า
อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน
และมีสินค้าอยู่ในสต๊อค สามารถ
รับสินค้าตัวใหม่ได้ภายใน 7 วัน
(ยกเว้นกรณีที่ต้องสั่งอะไหล่จาก
ต่างประเทศ)

รับซ่อม ABB

บริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่

บริการตรวจเช็คอาการเบื้องต้น
และประเมิณค่าซ่อมหลังจากได้
รับการอนุมัติซ่อมจากลูกค้า
สามารถรับคืนภายใน 7 วัน
(ยกเว้นกรณีที่ต้องสั่งอะไหล่
จากต่างประเทศ)

ศูนย์ซ่อม ABB

บริการซ่อมแก้ไข

บริการซ่อมและแก้ไขหน้างาน
เช่น งานเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหาย
งานติดตั้งเพิ่มเติม งานแก้ไขระบบ
ไฟฟ้าแบบเร่งด่วน และงาน
ปรับปรุงคุณภาพระบบไฟฟ้า

บริการซ่อม ABB

บริการบำรุงรักษาประจำปี

บริการตรวจสอบบำรุงรักษาประจำปี
Preventive Maintenance
ควรทำทุก 1 ปี เพื่อยืดอายุการใช้งาน
ลดค่าใช้จ่ายจากการซ่อมฉุกเฉิน
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย

ELECTRICAL SERVICES OFFERED

RESIDENTIAL/COMMERCIAL

ABB RESIDENTIAL_COMMERCIAL

 • ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
 • บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี
 • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
 • Thermo Scan ตรวจจุดร้อน

INSTALLATION & REPAIRS

ABB INSTALLATION REPAIRS

 • ACB Test ทดสอบ PM บำรุงรักษา
 • ACB Trip แก้ปัญหาทริป
 • ACB Replace Modify เปลี่ยนทดแทน
 • ACB Retrofitting ติดตั้งด่วน 15 นาที
 • INSTALLATION & REPAIRS

MAINTENANCE AND MORE

ABB MAINTENANCE AND MORE

 • Capacitor แก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า
 • ATS แก้ปัญหาการสลับแหล่งจ่าย
 • Harmonic แก้ปัญหาสัญญาณรบกวน
 • Coordination จัดลำดับการทริป
ศูนย์ซ่อม ABB

บริการบำรุงรักษาประจำปี

ขอบเขตงานครอบคลุม_ABB

ขอบเขตงานครอบคลุม

ทางศูนย์จะเข้าไปสำรวจหน้างาน
เพื่อตรวจเช็คสภาพเบื้องต้น
และเพื่อประสิทธิภาพควรทำการ
ซ่อมบำรุงทั้งระบบประกอบด้วย
– Ring Main Unit
– Transformer
– Busway
– Load Break
– Main distribution Board
– ACB Air Circuit breaker
– ATS
– Capacitor Bank
– Thermosan

วางแผนงานที่รัดกุม_ABB

วางแผนงานที่รัดกุม

ทางศูนย์จะเสนอแผนการดับไฟ
การสำรองไฟ การสลับไฟ โดยแจ้ง
ขั้นตอนการทำงานและระยะเวลา
ที่ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบการ
ทำงานให้น้อยที่สุด
– Drop Out Fuse
– Electricity Backup
– Commissioning
– Working Schedule

เครื่องทดสอบที่มาตรฐาน_ABB

เครื่องทดสอบที่มาตรฐาน

ทางศูนย์ใช้เครื่องทดสอบ ABB
จาก ITALY สามารถตรวจวัดอุปกรณ์
ได้ทุกรุ่น และใช้สารหล่อลื่นชนิดเดียว
กันกับที่ทางโรงงาน ABB เพื่อการซ่อม
บำรุงที่มีประสิทธิภาพ
– TS3
– PRO10
– Ekip
– Generic Grease
– Lubricant Grease

รายงานผลชัดเจน_ABB

รายงานผลชัดเจน

การส่งมอบงานที่สมบูรณ์จะต้อง
มีรายงานผลที่ชัดเจน ทั้งสภาพก่อน
และหลังการซ่อมบำรุง การวิเคราะห์
และข้อเสนอแนะจากทางวิศวกร
รวมถึงบริการเซ็นต์รับรองระบบไฟฟ้า
– Registered Engineer
– Before & After
– Data Analysis
– Recommendation

PREVENTIVE MAINTENANCE PACKAGE

ABB Package

ABB Easy Step

ABB Your Smart Service Solution

ศูนย์ซ่อม ABB

สินค้าที่ให้บริการ

ABB SACE Emax2 Air Circuit Breakers

ABB ACB

ABB Moulded-Case Circuit Breakers

ABB MCCB Tmax

ABB Magnetic Contactor

ABB Contactor

ABB Power Meter

ABB Power Meter

ABB Soft Starter

ABB Soft Starter

ABB Inverter

ABB Inverter

ABB Capacitor

ABB Capacitor

ABB Power Quality Filters

ABB Power Quality Filters

ศูนย์ซ่อม ABB

ตัวอย่างผลงาน

ศูนย์ซ่อม ABB

ติดต่อเรา

      ศูนย์ซ่อมและบริการอะไหล่เอบีบี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ช้อย เซอร์วิส จำกัด 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 24 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-657-6396, 080-595-1200 , 080-904-8778
Email: info@p-choice.com www.p-choice.com
เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-17.30 น.

* ข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้รับเหมา ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2657-6396

Map P-choice.com

Contact us p-choice